انواع قالب های جدید

 

<html>

<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px 0px 0px 0px;margin:0px;color:#697789;background:#fff;scrollbar-3dlight-color:#d1d7dc;scrollbar-arrow-color:#004A9D;scrollbar-darkshadow-color:#98aab1;scrollbar-face-color:#dee3e7;scrollbar-highlight-color:#ffffff;scrollbar-shadow-color:#dee3e7;scrollbar-track-color:#fff}
a, a:visited{color:#009;text-decoration: none}a:hover{color:red;text-decoration: none}
#page{background:#DAE5FB;width:750px}img{border:0px}
#header{height:80px;background:#6E87C1 url('http://temp.webgozar.com/d/1/header-right.gif') top right no-repeat;border-bottom:1px solid #DBE0ED}
#header div{background: url('http://temp.webgozar.com/d/1/header-left.gif') no-repeat top left;color:#fff;text-align:center;padding-top:15px}
#header div p{margin-bottom:0px;margin-top:3px;font-family:tahoma;font-weight:normal;font-size: 9pt;text-align:center;direction: rtl}
#header div a, #header div a:visited{color:#fff;font-family:verdana; font-size:21pt;font-weight:bold}#header div a:hover{color:#039}
#content{background:#DAE5FB url('http://temp.webgozar.com/d/1/bg-content.gif') repeat-x;padding:10px;padding-top:20px}
#main{float:left;width:550px;text-align:right;overflow:hidden}
#posttitle{height:30px;background: url('http://temp.webgozar.com/d/1/bg-post-title.png') no-repeat}
#posttitle p{margin:0;padding:3px 7px 0 0;color:#fff;font-weight:bold;text-align:right}
#posttitle a, #posttitle a:visited{color:#fff}#posttitle a:hover{color:#f30}
#postbody{background:#fff;padding:10px;padding-top:5px;font-size:9pt;color:black;line-height:1.5em;text-align:right;border-right:1px solid #263968;border-left:1px solid #263968;direction:rtl}
#postdesc {background:#fff;padding:0 5px 5px 0;font-size:7pt;color:#666;border:1px solid #263968;border-top:0px;direction:rtl;margin-bottom:15px}#postdesc a{font-size:8pt}
#sidebar{float:right;width:170px;color:navy;line-height: 1.5em}
#menu{margin-bottom:5px;text-align:center}
#menutitle{height:30px;background:url('http://temp.webgozar.com/d/1/bg-menu-title.png') no-repeat}
#menutitle p{margin:0;padding-top:1px;color:#fff;font-weight:600;text-align:center}
#menubody{background:#fff;border-right:1px solid #263968;border-left:1px solid #263968;direction:rtl}
#menu-bottom{height:14px;background:url('http://temp.webgozar.com/d/1/bg-menu-bottom.png') no-repeat;margin-bottom:10px}
#photo{padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{text-align: justify;padding:5px;color:#333;direction:rtl}
#custom{width:170px;overflow:auto;text-align:center;color:#697789;direction:rtl}
#copyright{text-align:center;color:#808080;background:#DAE5FB;padding-bottom:2px}
-->
</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>

<body>
<div align=center>
<div id=page>
<div id=header><div><a href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a><p><-BlogDescription-></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<BLOGFA>
<div id=posttitle><P><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc>نوشته شده توسط <-BlogAuthor-> در <-PostDate-> ساعت <-PostTime-> | <a href="<-PostLink->" title="Link">لینک ثابت</a><BlogComment> | <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div>
</BLOGFA>
</div>
<div id=sidebar>
<BlogProfile>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p>درباره وبلاگ</div>
<div id=menubody>
<BlogPhoto><div id=photo><img src="<-BlogPhotoLink->" ></div></BlogPhoto>
<div id=about><-BlogAbout-></div>
</div>
<div id=menu-bottom></div>
</div>
</BlogProfile>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p>فهرست اصلی</div>
<div id=menubody>
<a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a><br>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a><br>
<a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a>
</div>
<div id=menu-bottom></div>

</div>

 <div class="bodyside">
  
    <div class="topsidet"><li>وبلاگ طراح قالب</li></div>
   
     <div class="bodysidet">  <MARQUEE onmouseover=stop(); onmouseout=start();

scrollAmount=1
scrollDelay=70 direction=up width="150" height=102 style="text-decoration: none; text-align: center"><a

href="http://www.shrshr.blogfa.com/" target="_blank" title="" >قینرجه و انتظــــــار</a><br><a

href="http://enamimajid.persianblog.ir/" target="_blank" title="" >قالبهای زیبای بلاگفا</a><br><a

href="http://abbasmorady.blogfa.com/" target="_blank" title="" >قینرجه آنایوردوم<a </a><br></MARQUEE></div>
     </div>
   
    </div>
    
  
<BlogLinkDumpBlock>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p>پیوندهای روزانه</div>
<div id=menubody>
<BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
<a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a>
</div>
<div id=menu-bottom></div>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p>نوشته های پیشین</div>
<div id=menubody>
<span dir=ltr>
<BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive>
</span>
</div>
<div id=menu-bottom></div>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p>آرشیو موضوعی</div>
<div id=menubody>
<BlogCategories><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories>
</div>
<div id=menu-bottom></div>
</div>
</BlogCategoriesBlock>
<BlogAuthorsBlock>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p>نویسندگان</div>
<div id=menubody>
<BlogAuthors><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br></BlogAuthors>
</div>
<div id=menu-bottom></div>
</div>
</BlogAuthorsBlock>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p>پیوندها</div>
<div id=menubody>
<BlogLinks><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks>
<a href="http://enamimajid.persianblog.ir/" target="_blank" >قالب وبلاگ رایگان</a><br>
<a href="http://www.webgozar.com/" target="_blank" >آمارگیری سایت</a><br>
</div>
<div id=menu-bottom></div>
</div>
<div id=menu>
<div id=menutitle><p><span lang="fa">امکانات</span></div>
<div id=menubody>
 
</div>
<div id=menu-bottom></div>
</div>
<p style="text-align: center;margin:0;margin-bottom: 5px">
<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://temp.webgozar.com/d/1/rss.gif" alt="" width="80" height="15" ></a>
<div id=custom><-BlogCustomHtml-></div>
</div>
<div style="clear:both;font-size:2pt">&#160;</div>
</div>
<div id=copyright>Powered By <b><a href="http://blogfa.com" style=color:#678>Blogfa</a> -</b> Designing & Supporting Tools By<b> <a href="http://enamimajid.persianblog.ir/" style=color:#678>shrshr</a></b></div>
</div>
<div id=addd><!--addd--></div><script>addd.style.display='none';</script>
</div></div>
</body>
<!-- Theme.blogfa.com -->
</html>

/ 10 نظر / 51 بازدید
رویا

سلام مرسی خیلی قالب ها زیبا یند و ممنون ازینکه کار کردن[گل]

مرضیه

سلام دوست عزیز قالب زیبایی هستش لطفا به وبلاگ من هم سر بزن و نظر بده خوشحال میشم[شک[تایید]ت]

شادی

سلام وبلاگ خوبی داری لطفا اگه میشه یه قالب بذار که یه وبلاگ که در خصوص مهندسی it هست بخوره ممنون

زهراجوووون

قالبات مضخرفه . میشه گفت افتضاحه ........اه اه اه اه اه اه

عزرا چل

هه کر قالبات خیلی ادم به وجه می ندز ان

منور

هلیم می خواهی یکشنبه بیا دانش 1 ...................................................................................

hosein

ببخشید دوست عزیز میخواستم بگم میشه بگی چجوری وبلاگتو صفحه بندی ویا دو سه صفحه ای کردی؟ اگه میشه تو وبلاگم نظر بده

من

انقد قالبات قشنگن موندم کدومو بذارم واسه وبم[اوغ]

امیر

سلام من ازقالبت استفاده کردم خیلـــــــــــــــــــــــی رازیم

abbas

خيلي عالي است [لبخند][لبخند]